Bærekraft

Alt tømmer som blir håndtert hos oss blir hentet fra bærekraftssertifisert (PEFCskog. I alle ledd fra skogeier til sluttkunde skal det kunne fremlegges dokumentasjon på dette ved videresalg.

Formålet med PEFC sertifiseringen er:

«Forvaltning og bruk av skog og skogsmark som på måte og takt tar vare på deres biologisk mangfold, produktivitet, foryngelsesevnen, vitalitet, og potensiale til både nå og i framtiden fylle relevante økologiske, økonomiske og sosiale funksjoner på lokalt, nasjonalt og globalt nivå, uten å skade andre økosystemer.»  ref (PEFC)

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi er et trendord som brukes mye, men hva er det egentlig? 

Det betyr at vi ønsker at våre begrensede naturressurser skal utnyttes ikke bare en gang, men gjerne flere. I tillegg skal man minimere avfallsprodukter, og heller utnytte dette til gagn for annen produksjon eller for varmeutnyttelse fra biologisk materiale.

Hele tømmerstokken blir utnyttet hos oss. Alt fra den fineste kvalitets kjerneved til avfallsprodukter som bark og sagspon blir brukt. Vi selger prydbark til hage og park, leverer huggerflis fra bakhun til biobrensel samt sagspon og kutterflis til landbruket. All bark som ikke blir solgt innen kort tid komposteres og blir til næringsrik jord med god struktur.

For å kunne utnytte materialer flere ganger, da gjerne ved restaurering av eldre bygninger, ønsker vi å kunne bidra med supplementer til eksisterende profiler og materialer.