Våre produkter

Hva kan vi levere?

Nord Audnedal Bruk har en allsidig og variert produksjon. Dette inkluderer alt fra henting av tømmer etter hogst, via skjæring av råstokken og tørking av materialer til justering av konstruksjonsmaterialer og spesialhøvling. Det er gjerne tømmer av både gran, furu og enkelte løvtresorter som foredles hos oss. Vi lagerfører blant annet stående og liggende villmarkspanel i store dimensjoner for rask leveranse. 

Har du behov for bjelker eller boks av store dimensjoner, har vi erfaring med å skjære blokker opp til 30x30cm og med lengder opp til 6,5 meter. Vi fokuserer på å være en miljøvennlig og bærekraftig bedrift, som er fleksibel og rask til å snu produksjonen for å hjelpe nettopp deg.

Les mer om noen av produktene vi produserer nedenfor. 

Kjerneved av furu

Kjerneveden i furu er den innerste delen av treet og betegnes også som malm eller malme. Den mørke fargen skiller den fra den lyse yteveden. Kjerneved har meget høy holdbarhet, i og med at den fra naturens side er impregnert med harpikssyrer som gjør treverket vannavisende, tett og motstandsdyktig mot råte. Det vil heller ikke sprekke når det kommer på veggen og utsettes for vær og vind.

De gode egenskapene gjør at kjerneved kan brukes i alle utendørs konstruksjoner der man vil utnytte treets naturlige holdbarhet uten bruk av overflatebehandling. Etter noen år får treet en naturlig gråbrun overflate, fargen vil variere etter hvor eksponert overflaten er for vær og vind. Brukt på rett måte kan kjerneved vare i flere hundre år, noe som de norske stavkirkene er et godt eksempel på.

Kjerneved er en begrenset ressurs i en grov furustokk, derfor tar vi ofte ut boksprodukter som tørkes og lagerføres som halvfabrikat. Dette gjør at vi ofte har mulighet til rask levering av mindre partier med lekter, kledning, konstruksjonsmaterialer m.m. av dette fantastiske materialet. 

Villmarkskledning

Villmarkskledning følger treets naturlige form, og blir også kalt gjennomskåret eller flaskeskåren kledning. Brukes ofte på hytter for å gi et naturlig inntrykk. 

All villmarkskledning går hos oss gjennom en kantfres som følger sidenes naturlige variasjon. På denne måten er det treets naturlige svingninger som preger kledningen. 

Vi forsøker å alltid ha både liggende og stående villmarkskledning laget av grovt kledningstømmer av furu på lager for rask levering. 

Spesialpaneler

Har du behov for listverk eller kledning som ikke er av dagens standard? Da gjør vi vårt beste for å hjelpe deg! Ta kontakt med oss, så finner vi løsninger sammen.

Vi har lang erfaring med kopiering av eksisterende profiler, og vi kan også hjelpe deg med å lage din helt egen unike «signaturkledning».

Løvtrevirke

Løvtre finnes i mange ulike farger og kvaliteter, og kan benyttes til så mange ulike  formål. Spiler av ulike dimensjoner til tak eller benker, innvendig og utvendig kledning, møbler og mer til, er typiske bruksområder. 

Har du planer om å bruke materialer fra løvtre til ditt prosjekt, ta kontakt så kan vi diskutere ulike løsninger.

Konstruksjonsvirke

Konstruksjonsvirke er en samlebetegnelse for trelast beregnet for bærende strukturer. Mange ulike treslag kan brukes til ulike formål, men hovedsaklig er det materialer av gran og furu som er mest brukt. 

Disse materialene klassifiseres etter ulike fasthetsklasser, som er standardisert i NS-EN 388 for lettere kunne beregne dimensjonsbehov i bærende konstruksjoner. Ved Nord Audnedal Bruk vurderes konstruksjonsmaterialer i henhold til  NS-INSTA 142, en nordisk standard for visuell sortering av konstruksjonsvirke.

Grove dimensjoner, boks-produkter og lange lengder

Vår saglinje har kapasitet til å håndtere tømmerstokker med opp til 65cm diameter og 6 meter lengde, og har derfor mulighet for å skjære ulike former for store dimensjoner ved behov. Vi kan eksempelvis tilby følgende ulike produktene innenfor grove dimensjoner:

  • Takåser,
  • Stavlaftvirke,
  • Lafteplank,
  • Søyler,
  • Stolper,
  • Boks,
  • Åsestokker,
  • Utforinger